O mne

Mladá žena

 

 

Mgr. Veronika Sinayová


Volám sa Veronika Sinayová a v roku 2013 som dokončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (odbor Anglický jazyk a literatúra a Francúzsky jazyk a literatúra). Vyučovaniu oboch jazykov pre rôzne úrovne a vekové kategórie sa aktívne venujem od roku 2012 a veľmi rada pomôžem aj Vám.

Pri svojej práci sa častokrát stretávam s klientmi, ktorí sú po niekoľkých viac či menej vydarených pokusoch o štúdium presvedčení, že sa nikdy jazyk poriadne nenaučia, že na to jednoducho nemajú bunky a budú večnými začiatočníkmi. Toto mylné presvedčenie im častokrát znemožní dostať sa na ich vysnenú jazykovú úroveň, čo je v dnešnej dobe, kedy sú jazyky obrovskou výhodou ako v pracovnej tak aj súkromnej oblasti, veľká škoda.

Pravdou totiž je, že každý človek je schopný naučiť sa cudzí jazyk. Kľúčom k úspechu je nedívať sa na štúdium ako na nepríjemnú povinnosť, ale brať ho ako zábavu a súčasť životného štýlu. Zvládnuť akýkoľvek jazyk nie je výlučne otázkou samotného talentu, ale predovšetkým tréningu, systematickosti a prekonania prvotného ostychu z komunikácie.

Každý študent je iný a má svoje silnejšie a slabšie stránky. Preto na hodinách vždy pristupujem ku klientom individuálne a obsah a spôsob výučby prispôsobujem ich potrebám.

 

"Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere."

Frank Smith, anglický jazykovedec